La cisterna del convent es troba soterrada a la mateixa zona del convent. És una construcció datada de mitjan segle XVII i consisteix en un recinte cilíndric amb una cúpula bastida amb carreus de pedra sorrenca perfectament treballats i escairats amb morter de calç. Té una fondaria d'11m i un diàmetre de 12m.

Es calcula que podia emmagatzemar fins a 830000 litres d'aigua.