Fou una de les primeres places catalanes edificada d'acord amb un projecte previ. La idea del Mercadal sorgí quan es va veure que ja no es podia edificar muralles endins, si es volia eixamplar la població.

Es tracta d'una plaça quadrada, simètrica i porticada. La plaça del Mercadal fou declarada bé cultural d'interès local.