La data de fundació del santuari és desconeguda. Sembla, emperò, que les obres de la capella –de la qual en foren mecenes les famílies Dusai i Mesquida i, també, molts altres porrerencs–  podrien haver començat a finals del segle xv.

A més de santuari marià, el puig de Monti-sion acollí un col·legi d’humanitats des de principis del segle xvi on s’ensenyava gramàtica llatina amb la finalitat de formar estudiants que poguessin ingressar a l’Estudi General Lul·lià, posteriorment, Universitat Literària. El col·legi es clausurà el 1835, a partir dels canvis polítics del nou estat liberal.

El santuari de Monti-sion es troba a una altitud de 245 metres. S’accedeix al recinte per una ampla escalonada que condueix a la clastra, la qual és de planta pentagonal irregular envoltada d’arcs de mig punt; al centre d’aquesta, hi podem trobar una cisterna de coll hexagonal amb una pica. 

La façana del temple presenta un rosetó i, sobre aquest, tres finestres amb arc de mig punt. El conjunt està coronat per una espadanya. L’interior presenta una sola nau amb dues capelles laterals a cada costat, la coberta és de volta de creueria sostinguda sobre mènsules.

Des de finals del segle xv, al llarg del camí que condueix a Monti-sion s’hi col·locaren una sèrie de creus que representaven cada una d’elles els Set Goigs i els Set Dolors de la Mare de Déu. També destaca el conjunt monumental del viacrucis format per 14 estacions (creus, imatges o quadres) del segle xviii.