ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Novetats importants pels autònoms 22.06.2017

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS

22/06/2017

La Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom va quedar ahir pràcticament tancada a la ponència del Congrés dels Diputats on s'ha negociat.

Aquesta norma inclou una desena llarga de novetats; la Llei podria ser enviada avui al Senat, perquè pogués entrar en vigor des de finals de juny o principis de juliol.

La mesura més nova és que els autònoms amb empleats al seu càrrec i complerta l'edat legal de jubilació podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de la seva activitat, el que s’anomena Jubilació Activa.

Per la resta d'autònoms, sense empleats al seu càrrec, seguirà amb el 50% de la seva pensió en cas de compatibilitzar el cobrament de la seva pensió de jubilació amb el manteniment de la seva activitat laboral.

Finalment, la norma permetrà que els autònoms puguin deduir en l'IRPF "les despeses de manutenció afectes a l'activitat per un import màxim de 12 euros diaris"; encara què,  se'ls exigirà que aquest import "es faci en suport telemàtic i pugui ser comprovat de manera fefaent mitjançant factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica" i, a més, aquesta despesa s'ha de produir en dies laborables i exclusivament en establiments de restauració i hostaleria.

La norma encara no està aprovada definitivament ni és vigent però es preveu que en breu ho sigui.