15 gen
15 mar

Podran prendre part tots els artstas residents al territori espanyol, excepte el guanyador de l'última edició.

S'estableix com a condició indispensable a l'hora de percebre el premi la d'assistir a l'Acte de Lliurament que es realitzarà el dia 4 de maig de 2019 a l'Acte d'Obertura de l'Exposició dels Concursos de Pintura de 2019. En cas de no poder assistir, el premi serà declarat DESERT.

Cada participant podrà presentar a concurs un màxim de DOS obres originals, no premiades en cap altre certamen, de la seva pròpia autoria, que podran ser de tècnica, temàtica i tendència estètica lliure i s'ha de lliurar, si és el cas, degudament muntades i signades.

La dimensió màxima de les obres pictòriques serà de 61 x 50 cm. excloent la seva s'emmarqui ha de figurar a l'anvers la signatura de l'autor i en el revers el seu nom complet i el títol de l'obra.