Activitats culturals.

Cicle "La cultura al segle XXI":

La cultura és l'experiència, el gaudi i la comprensió de la vida. Reflecteix la identitat d'una societat, la seva naturalesa i la seva voluntat de futur. Però la cultura s'ha encapsulat en les universitats i en el domini dels especialistes i no serveix per a orientar l'home comú en el seu viure al món. Sembla molt necessària la seva divulgació integrada i no banalitzada.

D'altra banda, els grans avenços de la física i la biologia en els últims 100 anys, van cristal·litzar un saber "asocial" que va generar un abisme entre ciències i humanitats, entre el cognitiu i el antropològic i, si no pontejar aquest abisme, la naturalesa i la pròpia espècie humana, estan amenaçades.

I també les ciències humanes experimenten des de fa mig segle un constant procés d'especialització que amenaça amb erigir el progrés científic en una torre de babel, un edifici d'autòmats incapaços de comunicar-se entre si, convertint el progrés en confusió i caos.

La proposta de l'Ateneu de Granada d'un cicle sobre la Cultura del nostre temps, part d'aquesta doble necessitat de divulgar el coneixement i d'entendre els diferents sabers com relacionats i porosos entre si. En els últims cent anys hem assistit a un desenvolupament enorme de molts camps científics- física, biologia, química, ecologia ... - però també l'art i les humanitats, així com les ciències socials han hagut de replantejar les seves preguntes fonamentals, per entendre el món contemporani.

El propòsit és, doncs, fer accessible el coneixement més avançat al no especialista, encara que sigui només d'alguns trets fonamentals, i ajudar a abatre les fronteres que els especialistes s'erigeixen, dificultant diàlegs entre perspectives diferents que tant podrien ajudar al benestar global de l'home i del medi: per això l'Ateneu ha convidat a diverses persones rellevants en diversos camps i capaços d'explicar la seva visió complexa de manera senzilla, perquè dibuixin, en un treball col·lectiu, un panorama actual de l'arbre del saber, volent significar amb aquest terme que els diferents coneixements estan entrellaçats i es poden entendre com una entitat unitària i relacional.

Les sessions per aquest mes d'abril:

Dijous 7 d'abril, 19:30 hores: El gran i el petit en el Cosmos. Taula rodona amb Eduardo Battaner, Manuel Masip i José Ignacio Illana, Biblioteca d'Andalusia, Sala Val del Omar.

Dijous 28 d'abril, 20:00 hores: Procés de canvi. Història, economia i societat. Taula rodona amb Miguel Gómez Oliver, Fernando López Castellà i Francisco Entrena Durán, Biblioteca d'Andalusia, Sala Val del Omar.

Altres activitats abril