17 set
30 oct

Ateneu de Màlaga

La Avantsala de l'Ateneu de Màlaga és la segona parada del l'últim projecte realitzat per la jove artista Virgnia Rota, després de la seva estrena al Centre Andalús de Fotografia, la passada primavera.

La pena negra és un projecte fotogràfic sobre l'externalització del dolor davant la mort, sobre el que queda del dol a Espanya. L'interès de l'artista ha estat investigar quina la història d'aquest costum al nostre país, a través de l'escrit i de 13 testimonis reals de persones que encara el conserven, a fi de fer un retrat d'aquest ritual de comiat que no s'acaba . Els testimonis es poden escoltar en els auriculars que acompanyen cada retrat.

Segons Abraham Gragera, autor del text del catàleg de l'exposició, Virginia Rota és una d'aquelles rares artistes capaços de mostrar-nos què pinten avui els mestres antics, i no només perquè la tradició de la qual es nodreix des del punt de vista formal no es limiti a la història de la fotografia i s'estengui també a la pintura del Renaixement i Barroc; ho és, sobretot, per la seva insistència en la condició humana (la seva obra es compon gairebé exclusivament de retrats), la seva profunditat psicològica (inquietant, d'una lucidesa que fereix) i la sobrietat de la seva particular realisme.
Afegeix al calendari