29 gen
19:00

Ateneu Lliure de BenalmádenaLes relacions entre Espanya i la Xina han de partir de les dues parts prenguin consciència que vivim en un moment de la història en què cada vegada es fa més evident el fracàs dels que han volgut construir un món unipolar sobre els principis i valors de l'capitalisme neoliberal, sustentat en el que podíem considerar l'eix de l'Atlàntic Nord.

 

Espanya i Europa han de prendre consciència que s'està obrint pas el desenvolupament d'un món en el qual un eix euroasiàtic, al costat de l'emergència dels anomenats BRISCh, cobren la màxima importància de cara a la construcció d'un món multipolar, al que les relacions entre els Estats no siguin de domini, sinó de cooperació.

 

En aquest sentit és imprescindible que la Unió Europea es plantegi el seu futur des de la independència, tenint una veu pròpia en el concert internacional. Des de la defensa d'aquesta independència de la UE, és un error que la UE vegi la iniciativa de la Franja i la Ruta com un perill i s'entengui com una oportunitat, no només des del punt de vista econòmic, sinó també com una possibilitat de recuperar unes relacions entre Europa i Àsia que en altres moments de la història (quan no es van plantejar amb una visió imperialista) van donar un gran impuls a el desenvolupament de la humanitat.

 

Per tant, la iniciativa de la Franja i la Ruta, com ja hem dit, pot significar una oportunitat de desenvolupament social i econòmic per a Europa que deixaria la seva dependència actual de el marc de l'Atlàntic Nord per obrir-se a l'espai Euroasiàtic. En definitiva, el repte que té la UE és sumar-se amb ple protagonisme a una iniciativa que obre les portes a una nova etapa en el desenvolupament de la humanitat, deixant de jugar un paper secundari, de submissió i trencant amb les forces que pretenen mantenir per la força una etapa de la humanitat que es troba en declivi.

 

En aquesta situació la disjuntiva que ens hem de plantejar els pobles europeus, i en concret l'Espanyol, és si defensem activament que les relacions entre els Estats se situïn en aquesta nova lògica, obrint pas a la possibilitat d'aprofitar el nou impuls que un món més obert, més divers pot aportar a l'economia, a la cultura, a les relacions socials o per contra, ens situem a la defensiva, fomentant l'enfrontament entre pobles, en un camí que pot portar-nos a la destrucció de l'planeta tal com el coneixem avui.

 

En el cas d'Espanya, aquest nou marc, suposa una gran oportunitat, en la mesura que siguem capaços d'actuar d'una manera lliure, no supeditada a interessos estrangers, actuant en funció dels interessos de la majoria de el Poble i no supeditant la nostra política als interessos dels que pretenen seguir mantenint les riqueses de la planeta en mans d'una minoria.

 

Afortunadament, han quedat enrere els temps en què es mirava a la Xina des d'una òptica colonial, com un territori on fer grans negocis especulatius, el treball realitzat per l'Ambaixada de la Xina a Espanya ha contribuït a una millora constant de les relacions econòmiques, culturals i socials entre la Xina i Espanya i sobretot al fet que es valori la comunitat xinesa en totes les seves dimensions, des de l'econòmica a la social i cultural.

 

Afortunadament, els resultats d'aquest treball diplomàtic, ens porta a poder afirmar que avui les relacions Xinès-Espanyoles estan en bon nivell i sobretot que estan en condicions de seguir creixent, sempre que es resolguin algunes qüestions que han de ser millorades.

 

En aquest sentit la iniciativa Una Franja i Una Ruta s'ha d'entendre com una oportunitat per continuar avançant en l'acostament entres els dos països i aprofundir en el coneixement del que realment està passant a la Xina, amb el desenvolupament la política de reforma i Obertura que aquesta aplicant amb èxit el president Xi Jinpig i el Partit Comunista de la Xina.

 

En el concret és important que ens apropem a la iniciativa anomenada d ' "Una Franja i Una Ruta", en favor de la cooperació cultural, econòmica i social entre diferents cultures, economies i realitats socials, de manera que tots els pobles guanyin.

 

Dit això, crec necessari assenyalar, que la primera qüestió que cal tenir molt en compte, a l'hora d'apropar-nos a la cooperació amb la Xina, és partir d'el màxim respecte a la seva integritat territorial i a el dret que té la Republica Popular de la Xina per organitzar la seva estructura economia, institucional, la seva vida política, com entenguin que millor li interessa al seu Poble, abandonar qualsevol intent d'ingerència política, abandonant qualsevol vestigi de pensament colonial.

 

Deixada aquesta qüestió clara, vinc a plantejar que és el moment que el Govern, els partits polítics i els agents socials i econòmics de l'Estat Espanyol, entenguin la necessitat de recollir el guant que des de la Xina s'està llançant, proposant avançar cap a un món multipolar , en el qual les relacions internacionals es plantegin des de l'esquema Guanyar-Guanyar, de manera que es desenvolupi un intercanvi cultural, social i comercial just i equilibrat entre les nacions de l'Planeta en benefici dels seus respectius pobles.

 

En aquest marc, podem veure que la Xina i Espanya han de buscar un marc de col·laboració activa des de tots els àmbits, per això també des de l'àmbit xinès s'ha d'apropar a conèixer la riquesa, diversa i plural de la nostra societat en tots els seus aspectes, des del cultural a l'polític, passant per l'econòmic.

 

Des del costat espanyol, entenc que la clau està, a fer veure a tota la societat l'oportunitat que té el nostre País, a l'plantejar el seu encaix en el citat projecte de la Franja i la Ruta, que ara per ara suposa la major iniciativa de desenvolupament econòmic i cultural que es desenvolupa en tot el Planeta.

 

Però per fer realitat aquesta cooperació, és imprescindible que el Govern d'Espanya, entengui que cal resistir les pressions que des de l'Administració Trump i en alguns àmbits de la pròpia Espanya, s'estan realitzant per posar totes les traves possibles i frenar qualsevol projecte que societats o empreses xineses vulguin desenvolupar a Espanya, en l'objectiu de mantenir aïllada a la Xina, entaulant una guerra comercial en el qual tots perdrem.

 

D'aquesta manera, Espanya ha de plantejar-se si es decideix a formar part del grup de països europeus amb relacions preferencials amb la Xina, o segueix supeditant la seva política exterior al que li "manin" des d'altres centres de decisió, per a això el Govern d'Espanya que surti de les eleccions de l'abril vinent ha de plantejar-se una estratègia, que s'aguditzi l'enginy i sobretot que aporti energia positiva per incorporar-se a aquest gran projecte d'abast mundial.

 

Potenciar els vínculoseconómico-comercials i emfatitzar el diàleg cultural, aprofitant el creixent interès per la cultura espanyola que s'està desenvolupant a la Xina, són els dos eixos essencials perquè Espanya se sumi de manera activa a aquesta ruta internacional d'intercanvi. Participar d'aquesta artèria logística implica sumar-se de inici a una gran transformació cultural i geoestratègica que prefigura la integració d'Euràsia.

 

Xina i Espanya poden jugar un paper important en millorar les regles internacionals quan estàs siguin injustes i desequilibrades, per aconseguir l'objectiu que les Nacions Unides juguin un paper més actiu en frenar la tensió i el militarisme que sembla avançar en alguns llocs de l'Planeta i que pot posar en perill el futur de la Humanitat.

 

En aquest sentit, Espanya pot i ha de ser un dels ponts perquè la Ruta i la Franja, passi d'Europa a l'Amèrica Llatina, aprofitant que pertanyent a la UE, a el mateix temps, compartim llengua, història i cultura amb aquesta regió de l' planeta, que ja compta amb importants actuacions xineses, estem, per tant, en magnífiques condicions per participar en aquest projecte de cooperació comercial, social i cultural

 

A el mateix temps aquests moments la iniciativa Una Franja i una Ruta suposa el repte de connectar la totalitat de l'planeta i aquí apareix la necessitat d'un desenvolupament coordinat de les rutes terrestre i marítima en una acció realment global, qüestió que no es pot deslligar de la necessitat de desmilitaritzar la mar, de recuperar la mar com a via de comunicació, de contacte entre cultures i no zona de guerra.

 

D'aquesta manera s'obre la necessitat de conjugar les vies terrestres i marítimes d'aquesta iniciativa, de manera que es complementin en funció de com optimitzar els recursos i donar resposta a les necessitat de cada Estat que s'inclogui en el projecte d'una Franja i Una ruta, cal reconèixer que en els últims temps la via marítima ha estat menyspreada a favor de la terrestre o aèria, potser sigui el temps de mirar a la mar i redescobrir les seves tremendes fortaleses com a via de comunicació i relació entre Pobles, clar que aquesta qüestió requeriria dedicar esforços i recursos a la investigació i el desenvolupament dels mitjans de transport i comunicació marítims.

 

D'aquesta manera, el desenvolupament d'aquesta iniciativa també sigui una oportunitat per millorar un mitjà de transport que necessita indubtablement una actualització perquè sigui competitiu, àgil i útil, l'essència de el projecte de què estem parlant és precisament servir d'estímul a la millora de les relacions entre Pobles.

 

Per tant, com es pot apreciar, estem davant d'una gran oportunitat que cal saber aprofitar, perquè estem en un moment històric per donar un gran salt endavant en buscar un marc internacional de cooperació, solidaritat entre tots els Estat de l'Planeta, perquè molt es parla de la Xina, i gairebé tot es fa a la seva economia, però molt poc es diu del seu paper en el concert internacional, en aquest sentit em refereixo a la posada en valor pel president de la Xina Xi Jinping dels anomenats Cinc Principis de la coexistència pacífica, que es refereixen concretament, a el respecte mutu de la sobirania i integritat territorial, la no agressió mútua, la no intervenció en els assumptes internacionals d'un altre país, la igualtat en una cooperació de benefici recíproc i la coexistència pacífica, i una resolució dels conflictes internacionals mitjançant la negociació i el diàleg.

 

Per això davant dels que s'entesten a presentar a la Xina com un competidor perillós, cal donar una oportunitat a Xi Jinping quan proclama amb total contundència que la Xina estima la pau, que busca la cooperació pacifica com a millor camí per a la millora global de les condicions de vida de tots els Pobles de l'Planeta.

 

El repte que tenim a hores d'ara que no ens resignem a la volta a la dinàmica de Guerra Freda que sembla pretendre el President Trump i fer sentir les nostres veus i passar a l'ofensiva en defensa de la Pau i la Solidaritat entre els Pobles, i en aquest repte dels cinc punts de Coexistència pacífica són de gran importància i mereixen ser difosos per tot el planeta

 

Afegeix al calendari