5 des
20:00

Ateneu de Màlaga

L a Societat Fotogràfica de Màlaga (SFM) presenta l'obra fotogràfica dels seus socis a l'Ateneu de Màlaga.
 
En aquesta cinquena edició, la mostra està composta per un total de 90 fotografies realitzades per 36 autors.
 
Donat el nombre d'autors participants, la diversitat de estils i temàtiques està garantida.
 
Les 90 fotos que es podran visionar a l'exposició, corresponen a una selecció, desenvolupada
mitjançant tres convocatòries d'concurs, que la Societat Fotogràfica de Màlaga (SFM) ha efectuat
entre els seus socis durant el present any 2017.
 
La mostra serà complementada amb una projecció en TV, que inclou 200 fotografies presentades
pels socis de la SFM a les diferents convocatòries de les seves concursos interns de selecció.
 
La S ocietat F otográfica de M alaga és una entitat sense ànim de lucre, nascuda fa un lustre, amb
la pretensió de difondre l'art fotogràfic agrupant tant a entusiastes com a professionals.
En l'actualitat està consolidada com la major agrupació fotogràfica de Màlaga i la seva província.
 
 
 
Inauguració: dimarts, 5 de desembre, a les 20 h.
 
Tlfn de contacte: 609 54 65 95 - Manuel Viola. Pdte de S ocietat F otográfica de M alaga
 
A.Horacio Muñoz B. (Vocalia MMCC)
Afegeix al calendari