Ateneos de Andalucia Associacions Almodovar del Río Córdoba

Fi d'etapa de l'Ateneu de Màlaga

Per Diego Rodríguez Vargas, President de l'Ateneu de Màlaga

25/09/2017

Moltes vegades m'he preguntat com es mesura el nivell cultural d'una persona. Podríem trobar múltiples respostes sense que alguna d'elles fos del tot certa. La meva experiència m'ha fet entendre la cultura com la capacitat de situar-se en qualsevol temps històric amb sentit de la relativitat i un decidit compromís per millorar el context social i l'entorn natural i urbà en què vivim. El que suposa conèixer, comprendre i pensar el món amb sentit crític des d'una autèntica autonomia intel·lectual i moral. A això hem d'afegir l'anhel d'aprendre permanentment, a més de gaudir plaentment de les diferents expressions de la cultura. Aquesta és la definició que més s'acosta al model de cultura de l'Ateneu. Cinquanta anys de compromís amb la democràcia i la llibertat.

Però la concepció ateneísta de la cultura ens porta al diagnòstic d'una ciutadania massa acrítica i permissiva amb els privilegis i la corrupció. Ja en la meva última etapa de mestre de primària i col·laborador honorari de la Universitat de Màlaga, tenia clar que l'Ateneu era el meu trinxera des d'on treballar pel foment de la cultura a la meva ciutat.

En les eleccions de la Junta Directiva de 2009, després de ser vocal vuit anys a l'anterior, em vaig presentar candidat a president de l'Ateneu de Màlaga amb un nou projecte, el primer objectiu va ser incorporar persones amb una gran dosi d'altruisme que dediquessin la seva temps lliure a una institució sense ànim de lucre i d'utilitat pública. Fins i tot treballant amb manca econòmica com a conseqüència de retallades, desaparició de subvencions públiques i col·laboracions privades. Era un projecte participatiu, innovador i amb exigència en la qualitat de les activitats que organizásemos. L'elevat nombre de vocalies, trenta, amb funcions concretes, va ser també una estratègia per incorporar en primera línia a nous talents ia altres generacions d'intel·lectuals amb implicació activa en la programació i, si és possible, en la captació de nous socis. L'Ateneu havia d'adaptar-se als nous temps, tant en la imatge corporativa com en els projectes que s'aprovessin. No podíem seguir vivint de les rendes dels memorables primers anys a la plaça del Bisbe.

La urgència de trobar patrocinis que ens permetessin sobreviure en plena crisi econòmica ha estat per a mi una obsessió. Gràcies a l'excel·lent treball dels tresorers es va controlar la despesa i es van marcar les pautes a seguir en el futur. El resultat ha estat disposar en l'actualitat de la solvència suficient perquè la següent Junta Directiva no pateixi el constrenyiment de cercar els recursos que permetin a l'Ateneu seguir obrint les portes cada dia. Per a això les vocalies van disposar d'un mínim pressupost, que només es va veure compensat en el 50 aniversari, gràcies a la col·laboració extraordinària de l'Ajuntament de Màlaga, el que va propiciar una excel·lent programació al mateix temps que va facilitar un estalvi significatiu per als propers anys.

Enrere queda la constitució del Consell Assessor amb persones d'alta significació cultural a Màlaga. El nomenament de Joan A. Lacomba com a President d'Honor. La concessió de vint Medalles Ateneu. La creació de la nova biblioteca amb els fons bibliogràfics del Dr. Antonio Alcalá López, una complicada herència que vam saber resoldre amb esforç i professionalitat. La reforma dels estatuts. El nou disseny del web i la incorporació a les xarxes socials. Tretze monogràfics de la revista ANS. Edició de sis llibres. El documental Ateneu de Màlaga, història d'una resistència. Tres manifestos redactats per comissions d'intel·lectuals, coordinades i aprovats per la Junta Directiva. L'organització i custòdia en un espai digne de la col·lecció d'art, una altra assignatura pendent que vam haver de resoldre. L'extraordinari programa del 50 aniversari el 2016, del qual només queda pendent la publicació del llibre Història de l'Ateneu de Màlaga. Prestigiosos intel·lectuals han participat en les nostres tribunes Euromediterrània i de Pensament: Iñaki Gabilondo, Baltasar Garzón, Dolors Delgado, Federico Mayor Zaragoza, Luis García Montero, Ramon Tamames, Juan José Tamayo, Fernando Arrabal, Jean Pierre Filiu, Francisco Javier Carrillo, Ángeles Caso, victòria Camps, Carlos Jiménez Villarejo, Rosa Montero, Salvador Távora, Antonio Manuel Rodríguez ... Homenatges a pensadors rellevants en l'àmbit nacional: José Luis Sampedro, Antonio Gala, Ribas Prous, Julio Diamant €

La col·laboració de la Universitat, es va enfortir amb la creació de la Tribuna Ateneu Universitat, per la qual han passat més d'un centenar de ponents. Els Premis Ateneu-UMA han augmentat a set categories, a més de crear amb periodicitat anual el Premi Ateneu-Teatre. Els nostres cicles de Música al Museu Picasso i altres auditoris de la ciutat han estat premiats per la Federació d'Ateneus Andalusos. Les experiències innovadores «Tertúlies Pedagògiques» (Parlem d'Educació a l'Ateneu), «Escena Bruta» i «Espai Frank Rebaixos» han suposat un acostament als joves creadors del teatre, de les arts plàstiques i de l'educació. Les excel·lents exposicions d'art i fotografia, les trobades amb la narrativa i la poesia, amb urbanistes i arquitectes, amb professionals de la salut, videocreadors, participació ciutadana en debats sobre assumptes rellevants de la ciutat, cicles de cultura alimentària i de consumerisme, reorientació del cinefòrum, presentació de més de cent cinquanta llibres, el permanent debat sobre el patrimoni industrial, el medi ambient, l'antropologia, la memòria històrica € Vuit facultats de la UMA i dues noves extensions (Ojén i Benaoján) s'han incorporat a l'Ateneu.

En aquests moments propers al comiat és de justícia agrair a tots i cada un dels meus companys i companyes de l'actual Junta Directiva la seva gran generositat per l'enorme treball realitzat. També als membres del Consell Assessor i als vocals del període anterior (2009-2013), que em van donar suport fins al final amb una impecable i rigorosa gestió democràtica. La meva gratitud igualment a la Fundació Unicaja Banc, ajuntaments de Màlaga, Junta d'Andalusia, UMA, Cedma, Museu Picasso, Fundació Màlaga, Copicentro, Hospital L'Àngel, El Pimpi, Hotel Petit Palace € per la seva fidelitat com a patrocinadors o col·laboradors. I, sobretot, als socis i sòcies, que són la base i el suport imprescindible de l'Ateneu. Sense ells, res d'això hagués estat possible.

El nostre projecte ha arribat a la seva fi. En aquests vuit anys he procurat dedicar amb passió i responsabilitat a la confiança que els socis em van encomanar quan vaig ser elegit President de l'Ateneu de Màlaga. Compartir el treball amb persones de tanta vàlua humana i intel·lectual ha estat una de les experiències més interessants que he viscut.
No m'agrada demanar disculpes perquè els errors que vaig poder cometre -segur que els hi va haver-, cap va ser intencionat. Quantes decisions importants vaig prendre, sempre anteposant els interessos de l'Ateneu, van ser amb l'aprovació de la Junta Directiva. Però el millor, un cop superada la transició de l'etapa anterior, ha estat l'afecte i el bon clima de relacions entre els membres de la Junta Directiva i els socis, a més de la satisfacció compartida d'haver obert i posicionat a l'Ateneu en una ciutat amb una amplíssima i creixent oferta cultural.

Vam finalitzar l'etapa inaugurant el proper curs el 16 d'octubre a l'Auditori del Museu Picasso Màlaga amb la presentació del monogràfic ANS nº 23 dedicat a les arts escèniques. En l'acte intervindrà com a convidat especial el dramaturg Salvador Távora. Divendres 13, com a complement i homenatge al teatre es representaran seqüències d'EL DESIG, de Picasso, dirigides per Juan Manuel Hurtado, a la seu de l'Ateneu.

De les eleccions que convocarà el proper 3 d'octubre i en què no seré candidat per limitació de mandat a vuit anys d'acord amb la reforma dels estatuts que jo mateix vaig impulsar, sortirà una nova junta directiva amb un nou president.

Des dels meus millors pronòstics per als que continuïn tan ingent tasca, gràcies de cor.

Diego Rodríguez Vargas és president de l'Ateneu de Màlaga