Ateneos de Andalucia Associacions Almodovar del Río Córdoba

Per la recuperació de l'ètica en la política i la comunicació.

Ateneu de Màlaga.

14/09/2016

L'Ateneu de Màlaga, fidel als seus principis fundacionals, pretén fomentar un debat públic sobre la reiniciació democràtica, procés que suposa el retorn dels fonaments ètics de la política i de la comunicació, i la implicació d'una ciutadania formada i informada que exigeixi a els polítics respostes justes i eficaces als seus problemes.

La crisi econòmica ha revelat una crisi política que afecta greument la legitimitat de les institucions ia la credibilitat dels actors públics. El progressiu procés de deteriorament de la democràcia i la traïció als fonaments ètics de la política han vingut a desembocar finalment en un malestar social que es manifesta en el divorci entre la ciutadania i els seus representants, augmentat per la sensació que la corrupció queda impune en no pocs casos.

Estem davant d'una crisi d'expectatives, de confiança i de legitimitat, arrelada en la manca d'exemplaritat pública, la professionalització de la política, l'escassa democràcia interna en els partits polítics i els seus sospitosos mètodes de finançament.

Res fa més mal el prestigi de les institucions que la percepció que són el patrimoni d'uns pocs i que es gestionen amb criteris partidistes aliens als problemes i interessos dels ciutadans, els que reclamen honestedat davant engany. .

Davant tot això, és clamorosa la necessitat d'efectuar un reinici de la democràcia, treball col·lectiu en el qual les institucions, els mitjans de comunicació i l'educació en el més ampli concepte s'han de comprometre amb propostes i polítiques que afavoreixin la renovació democràtica.

Enfront de la primacia gairebé exclusiva de l'economia en el discurs polític, la societat espanyola necessita un retorn de la política perquè només des d'ella podem afrontar els problemes, trobar nous consensos i reconstruir el nostre marc de convivència, reforçant el model d'Estat democràtic i social ..

Espanya requereix urgents i profundes reformes estructurals en el funcionament de les administracions públiques. Cal abordar canvis legislatius que assegurin la democratització interna dels partits; efectuar una reforma de la llei electoral perquè sigui més equilibrada la proporció entre vots i escons i suposi, a més, una major assumpció de compromisos per part dels candidats; la persecució efectiva de la corrupció; la limitació dels llocs de lliure designació i la transparència en el funcionament de les institucions.

Aquest procés de reinici demana una autèntica filosofia il·lustrada basada en la recuperació de l'ètica cívica i el debat polític, tan degradats tots dos. La degeneració de la vida pública es reflecteix en la falta de veracitat, concreció i altura intel·lectual d'aquesta constant arenga buida que repeteix consignes que acaben per no significar res, plena de demagògia i de cosmètica lingüística. Davant d'això, és imprescindible reivindicar un discurs polític que impliqui un nou compromís amb els ciutadans.

El bon govern democràtic necessita, també, una ciutadania ben informada i exigent, capaç d'exercir una vigilància responsable sobre els càrrecs públics i les polítiques que desenvolupen. La debilitat del periodisme està associada directament a la debilitat de la democràcia. Per això el periodisme ha de tornar als principis de referència democràtica (informació veraç, plural, ètica i responsable, així com exercir de contrapoder i no d'instrument de contaminació política i partidària), aplicant uns codis ètics vinculants que comprometin als mitjans i als professionals.

Aquestes virtuts cíviques són impensables sense tenir en compte la vital importància de l'educació, el sentit no pot reduir-se, com alguns pretenen amb la desactivació de les humanitats i de les ciències socials, només a l'adquisició de destreses professionals al servei de les necessitats canviants dels mercats, sinó a la formació integral de ciutadans conscients, lliures i crítics.

És per això pel que l'Ateneu, en aquest any electoral, fa una crida al compromís de tots en aquesta tasca comuna de renovació de la vida democràtica.

L'elaboració i redacció d'aquest manifest l'ha dut a terme, a iniciativa de la Junta Directiva de l'Ateneu de Màlaga, una comissió d'intel·lectuals especialistes en ètica política i comunicació constituïda per: - Mª Chantal Pérez Hernández, vicerectora d'Extensió Universitària i Professora Titular del departament de Filologia Anglesa, Francesa i Alemanya de la UMA. - Juan Antonio García Galindo, catedràtic de Periodisme, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i vocal de Relacions Ateneu-UMA. - Àngel València Saiz, catedràtic de Ciència Política de la UMA. - Guillermo Busutil, periodista i escriptor. - Manuel Toscano Méndez, professor Titular d'Ètica i Filosofia Política de la UMA. - Socors Puy Segura, professora titular de Teoria i Història Econòmica de la UMA. - Juan Gaitán, periodista i vocal de Publicacions de l'Ateneu.