3 jul
1 oct

Ateneu de Mairena de l'AljarafeL'Ateneu de Mairena de l'Aljarafe convoca la sisena edició del seu concurs de Fotografia.


  1. PARTICIPANTS: Podran participar tota persona major d'edat amb independència de la seva nacionalitat i residència.

  1. TEMÀTICA: "TANQUES"

            "Tanques de tota mena, excepte publicitàries, construïdes amb qualsevol material i en qualsevol època o geografia, en àmbits rurals i urbans, que obstaculitzin, separin, tanquin, bloquegin, incomuniquen ... a persones o animals."

 

  1. TÈCNICA, FORMAT I NOMBRE DE FOTOGRAFIES: Les fotografies es podran realitzar amb càmeres digitals o analògiques. Podran ser editades amb qualsevol programa d'edició d'imatges, acceptant el seu lliurament en color, blanc i negre o virat. No seran vàlids els fotomuntatges. Es permetran petits retocs, però no es podran eliminar ni afegir elements de la seva composició original. Les fotografies han de ser inèdites, no podent-se presentar instantànies que hagin estat premiades en cap altre concurs.

Els treballs que presentin algun tipus de marca, copyright o signatura que facin referència a la seva autoria, no seran admeses en el concurs.


4. Cada autor pot participar amb un màxim de 3 fotografies. Les fotografies presentades seran originals, no premiades ni publicades anteriorment.


    5. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ: Les fotografies s'hauran d'enviar en format digital (JPG), amb una mida màxima de 2 MG mitjançant correu electrònic, a l'adreça: sexto.premio.foto.ateneo.mairena@gmail.com, fins al 1 d'octubre de 2.019, acompanyada de les següents dades: Títol de l'obra, nom de l'autor i correu electrònic.

El nom de l'autor i el títol de l'obra ha d'estar en cada arxiu fotogràfic manat. De totes les obres rebudes, el grup de Fotografia de l'Ateneu farà una selecció 40 fotografies, que formaran l'exposició. Aquestes es lliuraran al Jurat, i aquest triarà les tres fotografies finalistes. Mentrestant, es contactarà amb els autors a través del correu electrònic des del qual va enviar les seves aportacions, perquè enviïn les seves obres impreses en paper. La mida de la fotografia serà de 40x 30 cm., Màxims. Sent lliure la mida de la taca, dins d'aquests paràmetres.

És important que l'enviament de la fotografia vingui bé protegit, per evitar duplicitats i arrugues.

La direcció d'enviament de les fotografies és, C / Juan Ramón Jiménez, s / n - 41927 Mairena de l'Aljarafe (Sevilla).

 

  1. JURAT: El Jurat estarà compost per 3 persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia la identitat es donarà a conèixer més endavant. La decisió del jurat serà inapel·lable, i en cas que es considerés que les fotografies presentades no arriben al nivell requerit, qualsevol dels premis podrà quedar desert. No podrà donar-se més d'un premi a un mateix autor. La decisió es donarà a conèixer en la pàgina web de l'Ateneu de Mairena, www.ateneomairena.org, l'1 de novembre de 2019. comunicant als guanyadors per correu electrònic dues setmanes abans.

 

  1. PREMIS: Els premis seran els que segueixen:

Primer premi: 500 euros i diploma acreditatiu.

Primer accèssit: diploma acreditatiu.

Segon accèssit: diploma acreditatiu.

Premi del públic: diploma acreditatiu. Aquest premi es triarà per votació popular entre els visitants de l'exposició.

L'Ateneu de Mairena editarà un llibre electrònic amb les fotografies seleccionades que s'enviarà a tots els participants de l'exposició.

 

  1. PROPIETAT I REPRODUCCIÓ: Les còpies de les fotos premiades quedaran en propietat de l'Ateneu de Mairena. Les seleccionades per a l'exposició, i no premiades, podran ser retirades pels seus autors o persones a les que aquests hagin donat poder legal, entre el 12 i el 31 de gener de 2020, quedant en propietat de l'Ateneu de Mairena les no retirades en aquesta data.

 

  1. EXPOSICIÓ: Les fotografies finalistes seran exposades a la seu de l'Ateneu de Mairena. L'exposició s'obrirà al públic el dijous 28 de novembre de el 2019. Aquest mateix dia es lliuraran els premis, menys el Premi del Públic que es farà al final de la mostra.

L'obra fotogràfica serà exposada emmarcada en un marc metàl·lic, sobre paspartús blancs i protegits amb vidre. Sent tasca del muntatge i cost d'aquesta per part de l'organització.

L'exposició podrà visitar fins al dia 20 de desembre de l'el 2019.

 

  1. No podran presentar-se al concurs guanyadors d'anteriors edicions

 

  1. OBSERVACIÓ FINAL: Per poder rebre el premi, serà necessària la presència física dels premiats a la seu de l'Ateneu, podent exigir-los als titulars de les obres la presentació del seu document nacional d'identitat.

Si en l'obra apareixen menors, se'ls pot exigir als autors la presentació d'una autorització dels seus pares o tutors legals.

Afegeix al calendari