18 abr
1 oct

Organitzada per BMB Sculpting
Podran participar en aquest concurs tots els artistes majors de divuit anys d'edat, sigui quina sigui la seva nacionalitat i lloc de residència, prèvia inscripció segons el que estableixen les presents bases. Cada participant podrà presentar una única obra de la qual sigui autor i propietari.

La temàtica de les obres serà el retrat, sent l'estil artístic lliure.

Les obres presentades han de ser originals i no premiades en cap altre certamen, mostra, exposició, visionat, passi o exhibició pública de cap tipus.

bases
Afegeix al calendari