4 abr
7 mai

Curtmetratge, ball, música, microteatre, ...

Podran participar tots els joves espanyols o estrangers residents a Espanya, que tinguin edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdues incloses, en la data de publicació de la convocatòria.

Per als grups, almenys el 50% dels integrants han de tenir aquesta edat i la mitjana d'edat dels participants no ha de superar la mitjana de 30, sempre que cap dels membres superi els 35 anys.

En la modalitat de curtmetratge es prendrà com a referència l'edat del director o directora.
Afegeix al calendari