17 set
15 oct

Organitzat per: Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís

La Fundació de la Comunitat Valenciana de la Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís, amb l'objectiu de promoure la figura del reconegut aquarel·lista D. Juliol Quesada Guilabert, convoca a la participació en la "X EDICIÓ DEL PREMI INTERNACIONAL D'AQUAREL·LA JULIOL QUESADA", amb acord amb les següents BASES:

Preinscripció: En aquesta edició hem considerat establir la figura del preseleccionat, per tal d'estalviar costos als autors. Pel que tots aquells que desitgin participar en aquest Certamen Internacional, enviessin la imatge digital de l'obra (de no més d'un mega), adjuntant les dades de la mateixa (fitxa tècnica), en format Word. Així com els de l'autor (Nom i cognoms, telèfon, i correu electrònic), mitjançant correu electrònic a: info@museojulioquesada.com.

Aquesta preinscripció estarà oberta des del dia 17 de setembre fins al 15 d'octubre. (de 2018)

Amb les obres rebudes per aquest mitjà, el Jurat seleccionarà les obres a exposar. Un cop realitzada la selecció, es sol·licitarà als autors envien les seues obres a Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís, Carrer Sagrat Cor de Jesús, número 17, a Crevillent (Alacant), CP 03330, per tal que el Jurat tenint físicament les obres , seleccioneu les premiades, així com les mencions d'honor.
1r.- Podran concórrer a aquest Certamen tots els artistes de qualsevol nacionalitat.

2º.-Cada autor podrà participar amb una sola obra, sent condicions indispensables:
a.- Que la tècnica emprada sigui únicament Aquarel·la sobre paper (És a dir que no es vaig emprar tècnica mixta), (Davant qualsevol dubte consultar per telèfon o correu electrònic als organitzadors del Certamen).
b.- Que estiguin signades a l'anvers, indicant en el revers de l'obra el nom i cognoms de l'autor, així com el número de telèfon.
c.- Que en sobre subjecte al revers de l'obra, s'inclogui currículum, de no mes d'una cara d'un foli, que contingui: nom i cognoms de l'autor, nom artístic, títol de l'obra, dimensions, direcció per a la seva devolució , número de telèfon, correu electrònic, a més s'adjuntarà fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
d.-Que la mida de l'obra emmarcada no sigui superior a 120 x120 cm.
i.-Que les obres es presentin emmarcades amb un bordó de fusta, amb un gruix de 3 cm. com a màxim en el frontal i cinc en el costat. Podran portar un paspartú de no més de 10 centímetres vists.
f.-Que no estiguin protegides amb vidre, es poden utilitzar materials plàstics o irrompibles, com ara el metacrilat.
G.-Que l'obra es remeti amb embalatge resistent que impedeixi el possible deteriorament de l'obra i pugui ser utilitzat per a la seva devolució. (Si el lliurament es fa de forma personal no cal embalatge).

3r.- El Tema és de lliure elecció.

4.-El termini d'admissió de les obres seleccionades es comunicarà personalment als seleccionats, enviant l'obra a "Museu Pintor Julio Quesada" (Cooperativa Elèctrica Sant Francesc d'Assís), Carrer Sagrat Cor de Jesús, número 17, a Crevillent (Alacant ), CP 03330, telèfons 965.400.862 i 666.674.508, en dies laborables de 7:00 a 14:00 hores. (Per lliuraments fora d'horari contactar amb D. Sergio Lledó, el telèfon 666.674.508, o en e-mail: info@museojulioquesada.com.

5.-Les obres podran ser lliurades personalment o enviades per agència, per compte i risc del participant. La Fundació de la Comunitat Valenciana de la Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís posarà la màxima cura en la manipulació de les obres rebudes, però no es responsabilitza de les pèrdues, robatoris, trencaments o desperfectes que poguessin derivar-se del transport o accidents imprevisibles.
- L'autor que ho desitgi podrà a títol personal, contractar pòlissa d'assegurança de la seva obra, que inclogui, entre altres, les clàusules de demèrit i de clau a clau.

6.-El Jurat del concurs, serà nomenat per la Fundació de la Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís, estarà format per persones de reconeguda competència i formació en la matèria objecte del concurs.
-Si en la deliberació prèvia a la votació el Jurat nomenat a l'efecte, considera que cap de les obres presentades té la qualitat suficient, el premi es pot declarar desert.
-En qualsevol cas, la resolució del jurat serà inapel·lable.
-Amb les obres seleccionades i premiades es realitzarà una exposició a la Sala d'Exposicions de Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís, durant el mes de desembre del 2018.

7.-S'estableixen dos Premis:
-Primer Premi dotat amb 3000 €, i Diploma acreditatiu.
-Segon Premi dotat amb 500 €, diploma acreditatiu.
-La obra guardonada amb el Primer Premi passarà a formar part de la Pinacoteca de la Fundació. No així el guardonat amb el segon premi, que quedarà en propietat de l'autor.
-El Jurat podrà concedir fins a tres "Mencions d'Honor".
-La Fundació convocant obté, amb la dotació del primer premi, la propietat de l'obra guardonada i el dret a reproduir lliurement les mateixes en llibres, catàlegs, cartells o invitacions. No obstant això, l'artista premiat que preferís conservar la propietat de la seva obra s'entén que renuncien a al premi en metàl·lic, quedant guardonats amb el corresponent diploma. Per la qual cosa haurà d'adjuntar al butlletí d'inscripció, declaració jurada a l'efecte.
-Els premis estaran subjectes al que disposa la legislació vigent en matèria d'impostos.

8.-Oportunament es comunicarà per correu electrònic o, si no per telèfon, a tots els participants, la decisió del Jurat.

9.-El lliurament de premis es realitzarà en acte públic coincidint amb la inauguració de l'exposició del certamen.

10.-Les obres seleccionades podran retirar-se en l'embalatge que van ser enviades prèvia presentació DNI o NIE en el Museu Julio Quesada de Crevillent, del 14 de gener al 18 de febrer del el 2019.
-Les obres es poden retirar personalment o per l'agència de transport que l'autor / a determini, tenint en compte que l'autor / a s'encarregarà de trucar a l'agència i correrà amb les despeses que se'n derivin.
-Trascurridos dos mesos, del termini de devolució de les obres, si les obres no han estat retirades, es consideraran donades a la fundació, passant a formar part dels fons del Museu Julio Quesada.

11.-Els organitzadors es reserven el dret de modificar o prendre iniciatives no regulades en aquestes bases, sempre que puguin contribuir a un major èxit del certamen.
-La Entitat Organitzadora serà qui resolgui les contingències que es presentin en el transcurs del present Certamen.

12.-La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases, així com les decisions del jurat.Afegeix al calendari