15 jun
1 oct

Associació Club d'Art Paul Ricard

Podran participar en aquest premi els artistes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya. La convocatòria actual estarà tancada als artistes guanyadors de qualsevol de les dues últimes edicions del present premi. Cada aspirant podrà presentar una sola obra pictòrica que haurà de ser inèdita, és a dir, no exposada anteriorment. Com a requisit de mida s'estableix que la dimensió màxima no podrà excedir de 200 centímetres per qualsevol dels seus costats i la mínima de 81 centímetres.

Per a més informació: punxar ací
Afegeix al calendari