11 jun
28 jun

Organitzat per l'Ajuntament de Font Álamo de Múrcia
Podran concórrer a aquesta convocatòria tots aquells artistes nacionals o estrangers que ho desitgin sense límits d'edat.

Característiques de les obres:

- Cada artista només podrà concursar amb una única obra i que no hagi estat premiada en cap altre certamen.
- El tema i la tècnica seran de lliure elecció.
- Les mesures de les obres tindran un mínim de 80 x 80 cm i un màxim de 200 x 200 cm, si alguna de les obres es compon de parts diferents (díptics, tríptics etc.) es computaran a efectes de dimensions màximes el conjunt de totes elles.Afegeix al calendari