1 jul
31 jul

Organitzat per Ajuntament de Quintanar de l'Ordre, Toledo

Podran participar artistes espanyols o estrangers residents a Espanya.

S'admet un màxim de dues obres originals, amb llibertat de tècnica, tema i estil, muntades sobre bastidor o suport rígid, emmarcades amb un llistó o llistó de vidre. Les obres estaran compreses en format que no superi 150 cm d'ample i no seran inferiors a 100x100 cm.

Afegeix al calendari