Teatre Salvador Távora, Ateneu d'Honor 2010 Teatre Salvador Távora

La Tertúlia de Granada 2013 Bar "La Tertúlia de Granada"

la Zaranda 2014 La Zaranda, Teatre inestable d'Andalusia la baixa

Fundació A Gala 2015 Fundació Antonio Gala per a Joves Creadors

El públic ràdio 2015 Programa "El públic" de Jesús Vigorra

Museu Picasso 2016 Museu Picasso de Màlaga

Festival de cinema de Màlaga 2016 Festival de cinema de Màlaga