SEDEPSA Serveis professionals La Massana Andorra
SEDEPSA Serveis professionals La Massana Andorra
SEDEPSA Serveis professionals La Massana Andorra
SEDEPSA Serveis professionals La Massana Andorra
SEDEPSA Serveis professionals La Massana Andorra
:
Moltes gràcies per la seva confiança. En breu ens posarem en contacte.

SEDEPSA
az@sedepsa.com

Protecció de dades personals

De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat. Les dades de caràcter personal que faciliti l'usuari a través dels formularis de sol·licitud d'informació i butlletes d'inscripció queden enregistrades en fitxers el responsable dels quals és SEDEPSA  i es faran servir per mantenir-lo informat dels aspectes relatius a l'àmbit empresarial i per l'enviament d'informació general sobre activitats i serveis que es presten des de SEDEPSA. Llevat que ens indiqueu el contrari a l'adreça de correu de la SEDEPSA az@sedepsa.com considerem que ens doneu el vostre consentiment per a la utilització de les vostres dades personals per a la finalitat d'informació general sobre activitats i serveis que es presten des de SEDEPSA.

SEDEPSA és el titular i responsable d'aquests fitxers. La introducció i el registre de dades personals per part de l'usuari implica l'acceptació i l'autorització expressa a SEDEPSA per recollir, incorporar als fitxers respectius i tractar aquestes dades personals i conservar-les pel temps necessari per poder prestar els serveis descrits. Les dades personals recollides només seran tractades amb la finalitat expressada.

Les dades personals no seran objecte de cessió.

En tot cas, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant correu electrònic a l'adreça az@sedepsa.com. El responsable del tractament es compromet expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal n'evitin l'alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.