CARACTERÍSTIQUES DE LA TARIFA: PLUS ENTERPRISE
(GRANS ECOMMERCE)
Diferents tipus de menús i submenús de l'App.
Carrusel de productes de promoció a la Home de l'App.
Personalització de la barra superior de l'App amb textos informatius.
Tracking de les visites i vendes de l'App i notificacions des de Google Analytics.
Enviament de notificacions push gratuïtes al mes. La resta a 0,0019 € / notificació. 20.000 200.000
Enviament de notificacions push programades per data i hora.
Enviament de notificacions segmentades per formulari, geolocalització o per CRM.
Enviament de notificacions push mitjançant API.
UTM en les notificacions amb identificació de font, mitjà i campanya.
Visualització de la ubicació dels usuaris que es connecten a l'App.
Integració del nombre de productes del carret al menú de l'App.
Creació de Landing Page per crear promocions i enviar-les mitjançant notificacions.
Sincronització dels idiomes del teu eCommerce amb l'App.
Possibilitat de Publicar l'App en diferents idiomes. (Consultar)
Administració única per gestionar l'App amb múltiples països.
Manteniment de la Home, menú, categories i subcategories de l'App.
Accés a la descàrrega de l'App per a testejar-la, abans de pujar-la públicament.
Personalització bàsica de CSS per millorar l'experiència d'usuari.
Enviament de notificacions mitjançant un canal d'enviament privat per a enviaments massius.
Possibilitat de programació a mida sota pressupost.
TARIFA ANUAL / MENSUAL 1.300 € / 120 € 3.900 € / 380 €

CREACIÓ I PUBLICACIÓ DE L'APP
* Pagament únic per publicar l'App a App Store - Google Play - Windows Phone. 190 €
* Pagament únic per a la creació i disseny professional. pressupostar

COMPTE DESENVOLUPADOR APP STORE
* Pagament únic per a la creació del compte com a desenvolupador a App Store. 120 €

Per política d'App Store, tots els eCommerce s'han de donar d'alta com a desenvolupador en App Store, facilitant al market seva Targeta Visa per al pagament de 99 € anuals.