RESKYT ONLINE Internet El Palau d'Anglesola Lleida

Fomenta la descàrrega i l'ús de l'App

Crea un vídeo mostrant totes les seves funcionalitats

20/02/2019

Una de les formes per aconseguir descàrregues, pot ser la de mostrar les característiques i funcionalitats de l'App mitjançant un vídeo. Si li mostres al teu client ho àgil i fàcil d'utilitzar que és la teva app aconseguiràs crear curiositat en el teu client i que la descarregui. Vegem un exemple de l'App Món-Surf creada amb la nostra plataforma Reskyt, on mostra totes les opcions, possibilitats i usabilitat del seu App.