2.- EL DESISTIMENT

En: ..................................., a ........... .. / ............... / .............

A l'atenció de: ERIC CORBELLA

Correu electrònic: info@reskyt.com

Hola, a través d'aquest formulari et comunico que és el meu desig DESISTIR del contracte de venda del producte que relaciono sobre la base del dret de DESISTIMENT que preveu la Llei.

He estat informat que tinc 14 dies des de la compra per exercitar aquest dret, sense necessitat de justificació: Les meves dades personals com a consumidor usuari són:

PRODUCTE

DIA DE COMPRA

NUMERO DE COMANDA

IMPORT

IDENTIFICACIÓ

DOMICILI

DNI-NIF-NIE DEL QUE S'ADJUNTA FOTOCÒPIA

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON