31 Oct
31 Jan

Organizado por: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)

O Premio Internacional de Innovación Cultural é un evento temático bienal organizado polo Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) co obxectivo de estimular proxectos que exploren posibles escenarios culturais nos próximos anos. O tema da terceira edición do Premio (2018-2019) é Internet.

Que podemos facer, desde a cultura, por unha Internet máis gratuíta, igualitaria e aberta? Esta edición do Premio Internacional de Innovación Cultural está aberta a proxectos culturais innovadores que propoñen accións en áreas como a accesibilidade e representación, a seguridade ea privacidade, a tecnopolítica ea transformación social, o impacto ecolóxico, a ética ea alfabetización dixital , ou en calquera outra cuestión clave que contribúa á potenciación dos cidadáns e á mellora da rede.

A proposta gañadora formará parte do programa 2019-2020 do CCCB.

Poden optar por gañar:
- Persoas maiores de 18 anos que viven en calquera país, individualmente ou en grupo.
- Persoas xurídicas do sector público ou privado, con ou sen motivo de lucro, residente en calquera país.
- A unión dalgunha das persoas físicas ou xurídicas anteriores.

Bases