17 Sep
15 Oct

Organizado por: Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís

A Fundación da Comunidade Valenciana da Cooperativa Eléctrica de San Francisco de Asís, co obxectivo de promocionar a figura do recoñecido acuarelista Sr. Julio Quesada Guilabert, convoca a participación no "X PREMIO INTERNACIONAL DE JULIO QUESADA ACUARELA PREMIO", con de acordo coas seguintes BASES:

Preinscrición: nesta edición consideramos establecer a figura do pre-seleccionado, para aforrar custos aos autores. Así, todos aqueles que desexen participar neste Concurso Internacional enviarán a imaxe dixital da obra (non máis dun mega), anexando os datos do mesmo (Arquivo Técnico), en formato Word. Así como os do autor (Nome e apelidos, teléfono e correo electrónico), por correo electrónico a: info@museojulioquesada.com.

Esta preinscrición estará aberta desde o 17 de setembro ata o 15 de outubro. (desde 2018)

Cos traballos recibidos por este medio, o xurado seleccionará os traballos a exhibir. Unha vez feita a selección, pediráselle aos autores que envíen as súas obras á Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, rúa Sagrado Corazón de Jesús, número 17, en Crevillente (Alacante), CP 03330, para que o Xurado teña físicamente as obras , seleccione as premiadas, así como as mencións honrosas.
1º.- Todos os artistas de calquera nacionalidade poderán participar neste Concurso .

2º.- Cada autor pode participar con só un traballo, sendo condicións indispensables:
a.-Que a técnica usada só é acuarela en papel (é dicir que non se utilizaron os medios mixtos), (se ten algunha dúbida consulte os organizadores do concurso por teléfono ou correo electrónico).
b.-Que están asinados na fronte, indicando na parte traseira do traballo o nome e apelidos do autor, así como o número de teléfono.
c.- Que no tema ao dorso da obra, inclúa o currículo, non máis que un lado dunha páxina, que contén: nome e apelidos do autor, nome artístico, título do traballo, dimensións, enderezo de devolución , número de teléfono e correo electrónico, tamén se adjuntará fotocopia do DNI, NIE ou Pasaporte.
d.- Que o tamaño do traballo enmarcado non sexa superior a 120 x 120 cm.
e.-Que as obras se presentan enmarcadas cun baquetón de madeira, cun espesor de 3 cm. máximo na parte dianteira e cinco no lateral. Poderán levar unha alfombra non superior a 10 centímetros vista.
f.- Non están protexidos con vidro, poidan usar materiais plásticos ou irrompibles, como metacrilato.
g.-Que o traballo sexa enviado con envases resistentes que evite o posible deterioro do traballo e poida usarse para o seu retorno. (Se a entrega se realiza persoalmente, non é necesario empacar).

3º.- O Tema é libremente elixido .

4.- O prazo de admisión de traballos seleccionados comunicarase persoalmente aos seleccionados, enviando o traballo a "Xullo Quesada Museo Pintor" (Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asis), rúa Sagrado Corazón de Jesús, número 17, en Crevillente (Alacante) ), CP 03330, teléfonos 965.400.862 e 666.674.508, entre semana de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. (Para entregas despois de horas, contacte co Sr Sergio Lledó, teléfono 666.674.508, ou correo electrónico: info@museojulioquesada.com.

5.- As obras poderán entregarse persoalmente ou enviarse por axencia, ao risco do participante. A Fundación da Comunidade Valenciana da Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asis tomará o máximo coidado no manexo das obras recibidas, pero non se responsabiliza da perda, roubo, rotura ou dano que poida derivarse do transporte ou accidentes imprevisibles.
- O autor que así o desexe poida, de forma persoal, contratar unha póliza de seguro para o seu traballo, que inclúe, entre outros, cláusulas de clavos e deméritos.

6.- O Xurado do concurso será nomeado pola Fundación Cooperativa Eléctrica de San Francisco de Asís, estará formado por persoas de recoñecida competencia e formación na materia do concurso.
-Se na deliberación previa á votación, o xurado designado para ese efecto, considera que ningunha das obras presentadas ten a calidade suficiente, o premio poderá ser declarado nulo.
-En calquera caso, a decisión do xurado será inapelable.
-Con os traballos seleccionados e premiados realizarase unha exposición na Sala de Exposicións da Cooperativa Eléctrica de San Francisco de Asís, durante o mes de decembro de 2018.

7.- Dous premios son establecidos:
- Primeiro Premio con 3.000 € e Diploma.
- Segundo premio con 500 €, diploma de acreditación.
-O traballo adxudicado co Primeiro Premio pasará a formar parte da Pinacoteca da Fundación. Non é así o gañador do segundo premio, que seguirá sendo propiedade do autor.
-O xurado poderá conceder ata tres "mencións honorables".
- A Fundación convocante obtén, co primeiro premio, a titularidade do traballo premiado eo dereito de reproducir libremente en libros, catálogos, carteis ou invitacións. Non obstante, o artista premiado que prefire manter a propiedade do seu traballo enténdese por renunciar ao premio en metálico, obtendo o Diploma correspondente. Para o que debes achegar ao formulario de inscrición, declaración xurada ao efecto.
-Os premios estarán suxeitos ás disposicións da lexislación vixente sobre os impostos.

8.- No momento oportuno, a decisión do xurado comunicarase por correo electrónico ou se falla por teléfono a todos os participantes.

9.- A entrega de premios realizarase nunha cerimonia pública coincidindo coa apertura da exposición do concurso.

10.- As obras seleccionadas poden ser eliminadas no paquete que se enviou previa presentación de ID ou NIE no xullo de Quesada de Crevillent Museum, do 14 de xaneiro ao 18 de febreiro de 2019.
-As obras poden ser retiradas en persoa ou pola axencia de transporte que determina o autor, tendo en conta que o autor / a encargarase de chamar á axencia e sufragar os gastos derivados.
-Tres meses despois do retorno das obras, se non se eliminaron as obras, consideraranse doadas á fundación, pasando a formar parte dos fondos do Museo Julio Quesada.

11.- Os organizadores reservan o dereito a modificar ou tomar iniciativas non reguladas nestas bases, sempre que poidan contribuír a un maior éxito do concurso.
-A Entidade Organizadora será a que resolva as continxencias que se presentan no transcurso deste Evento.

12.- A participación nesta convocatoria implica a plena aceptación destas bases, así como as decisións do xurado.Añadir a calendario