1 Oct
9 Oct

Organizado por: Concello de Caudete

 • Categorías: Concursos de pintura
 • Coordinador: Concello de Caudete
 • Premio: € 3000 + € 2.500 + € 2000 + € 1200 + € 1000 (adquisicións)
 • Presentación: Presencial + Correo
 • Lugar: Caudete, Albacete
 • Data de inicio: 01-10-2018
 • Data de clausura: 09-10-2018

Bases XV Concurso Nacional de Acuarela Caudete

1. Os artistas españois ou estranxeiros poderán participar deste concurso.

2. O tema será gratuíto e orixinal. Só se admitirá unha obra por autor, sendo unha condición indispensable que non foi premiada en ningún outro concurso.

3. As obras necesariamente estarán enmarcadas cun marco de madeira de faia sólida de 4 cm de espesor. e protexidos con metacrilato.

4. Dimensións do traballo (superficie pintada): máximo de 100 x 70 cm .; mínimo: 55 cm. (en calquera das súas dimensións).

5. A embalaxe, o transporte eo seguro do traballo serán por conta do concursante, tanto na súa entrega como na súa recollida. A embalaxe debe ofrecer garantías suficientes para evitar posibles danos ás obras.

6. Na parte de atrás do traballo, o nome e os apelidos do artista deben aparecer claramente. Nun sobre separado, o formulario de rexistro que se adxunta a estas bases entregarase íntegramente. Os concorrentes acompañarán un currículum ou unha nota biográfica, unha fotocopia do DNI e fotografía, en CD de cor e con calidade suficiente dos traballos presentados no concurso.

7. O MI Ayuntamiento de Caudete non será responsable, por ningún motivo, da perda, deterioro ou perda das obras que acudan a este Concurso durante o seu mandato; Non se suscribe a póliza de seguro ao efecto que cobre calquera risco.

8. A admisión das obras terá lugar na Casa de Cultura de Caudete (Albacete), rúa Las Eras 33, CP 02660. informacion@casadecultura.caudete.org ou cultura@caudete.org . Teléfono: 965828130. Consignando que competirán no XV Concurso Nacional de Aquarela. As obras serán admitidas dende o 1 de outubro ao 9 de novembro de 2018. Horario de admisión: de luns a venres, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

9. Fixáronse os seguintes premios:

 • PRIMEIRO PREMIO: 3.000 euros. Doada por Camacho Recycling eo Departamento de Cultura do MI Concello de Caudete. Diploma do MI Concello de Caudete.
 • SEGUNDO PREMIO: 2.500 euros. Doada pola Fundación Caja Rural Albacete Globalcaja. Diploma do MI Concello de Caudete.
 • TERCEIRO PREMIO: 2.000 euros. Doada por Mármoles Bolmax .. Diploma do MI Concello de Caudete. por Camacho Recycling eo Departamento.
 • CUARTO PREMIO: 1.200 euros. Doazón por Crisnova Vidrio. Diploma do MI Concello de Caudete.
 • CINCO PREMIO: 1.000 euros. Doado por Caudete Transportation. Diploma do MI Concello de Caudete.

O xurado pode outorgar tódolos "Mencións honorables" que considere oportunas.

Calquera premio pode ser declarado nulo. Os autores premiados na edición anterior poderán participar, pero non poderán optar a ningún dos tres primeiros premios.

10. As obras premiadas estarán en mans do MI Concello de Caudete ou das entidades que outorguen os premios. Non obstante, se os artistas adxudicados prefiren manter a propiedade das súas obras, enténdese que renunciarán aos premios en metálico, sendo premiados cos trofeos correspondentes.

11. O xurado estará integrado polo alcalde de Caudete, o gañador do primeiro premio do concurso anterior e varias personalidades de recoñecido prestixio no campo das artes plásticas. A súa composición será anunciada unha vez finalizado o prazo de presentación dos traballos.

12. O xurado seleccionará, a partir de todas as obras recibidas, as que estarán expostas.

13. Cos traballos seleccionados, organizarase unha exposición que se inaugurará o 18 de novembro e que permanecerá aberta ata o 15 de decembro de 2018.

14. A publicación da decisión do xurado e da entrega de premios realizarase o día da inauguración da exposición, no Salón de Exposicións da Casa de Cultura de Caudete. A decisión do xurado será inapelable, sendo esencial a asistencia dos gañadores á entrega de premios.

15. A retirada das obras expostas e non expostas terá lugar a partir do 7 de xaneiro de 2019. A retirada das obras estará na Casa de Cultura de Caudete, rúa Las Eras 33. Será necesario presentar o recibo e cumprir os prazos establecidos para a retirada das obras. En caso contrario, entenderase que o autor transfire a súa propiedade ao Concello de Caudete, que se lle pode entregar no destino que considere oportuno.

16. A participación neste Concurso implica a aceptación destas normas. A interpretación do mesmo corresponde ao xurado. Os incidentes que poidan producirse serán resoltos pola organización do Concurso (MI Concello de Caudete).

Añadir a calendario