17 Apr
28 Apr

Ateneo de XerezXénero: Historia

tema proposto: Educación: base e futuro dunha sociedade, un país ...

1º Premio: 150 euros
2º Premio: 100 euros
3º Premio: 50 euros

Abrir a: adultos, sen restricións por nacionalidade ou residencia.
No caso de menores, precisan de autorización expresa dos pais ou responsables.

convener: Ateneo de Xerez, Sección Literatura, San Cristobal Rúa No.8, 11401 - Xerez da Fronteira (Cádiz)

Entrega de traballo: de 17-28 abril 2017
Añadir a calendario