21 Feb
20:00

Ateneo de Córdoba

Francisco López Barrios, xornalista e escritor, pasou a infancia en Marrocos, publicou unha ducia de libros e gañou premios literarios, como a novela "Cidade de Granada" en 1983 ou "Martin recorda" 2001 Theater, sendo finalista outros, como os críticos de Andalucía, para o seu libro de contos Noite de Terror terrorista (2003). Foi fundador e director do Cahiers du Midi, o primeiro suplemento cultural na historia do xornalismo de Andalucía, congratula-se as páxinas do Diario de Granada, e publicar notas Afrobética, especializada en cuestións relacionadas co Magreb, así como colaborador publicacións literarias e culturais como emblemáticos como o Triunfo semanal, La Calle, Letras del Sur e outros. Foi Xefe do Departamento de Cultura e Correspondente Cultural do xornal El Independiente, Madrid, (1989-1991), director da revista Injuve (1995) Instituto da Xuventude, e presentador e consultor na primeira e segunda canle de TVE, programas e libros culturais, como "Información cultural", "Tele Art revista e Cultura" e "Entrelíneas".
Añadir a calendario