4 Dec
19:00

Ateneo Libre de Benalmádena

Walter Benjamin: tempos persoais e tempos sociais.

Preténdese amosar algún contido decisivo no pensar
Walter Benjamin a través das súas relacións con catro cidades e
un espazo específico diferente do urbano.

W. Benjamin é un dos filósofos fundamentais do século XX,
especialmente no que se refire á crítica cultural. A súa importancia
Aumentou nas últimas décadas.

Cada unha das cidades representa un fito no seu pensamento: Berlín (a
infancia), Moscova (progreso e esperanza), Nápoles (Mediterráneo
coa vida social desbordada no espazo público) e París (a
modernidade e as súas claves). Completaremos esta análise coa illa de
Ibiza, onde atopa a experiencia da austeridade na súa forma máis pura.

En certo xeito, o que se plantexa son diferentes conceptos de tempo, xa que
vivido xa abstracto, para dar conta do significado xeral do proceso
procesos individuais e sociais. Concluiremos cun breve
incursión na súa "Tese da historia da filosofía" (arredor de 1944-19.45).
Añadir a calendario