18 Apr
19:30

As Tertulias do Ateneo

A ENFERMERÍA DE ALZHEIMER consiste nunha deterioración progresiva do sistema nervioso cerebral que conduce á desorientación, á alteración da memoria e á perda progresiva da maioría das funcións que nos permiten ser consideradas como persoas.

A súa prevalencia, o crecemento e as dificultades tanto do seu diagnóstico como do seu tratamento, xunto coa lentitude da súa evolución, fan que sexa unha carga onerosa para as familias dos afectados no seo, un drama de enfrontamento difícil.

A ENFERMEDADE DE ALZHEIMER e como lidiar con ela dedicaremos a nosa próxima reunión do vindeiro mércores 18 de abril da man e os consellos do doutor Paulino Uclés, médico e especialista en neurología.

Ás 7:30 p.m. no edificio ovoide.

 

Teléfonos de contacto: 629722427 e 952446715

Enderezo electrónico: tertuliasateneo@hotmail.cm

Información do blog: "benaltertulias.blogspot.com"