Ateneos de Andalucia Asociacións Almodovar del Río Córdoba

Para a recuperación da ética na política e na comunicación.

Ateneo de Málaga.

14/09/2016

O Ateneo de Málaga, fiel aos seus principios fundadores, ten como obxectivo promover o debate público sobre reinicio democrática, un proceso que marca o regreso dos fundamentos éticos da política e da comunicación, así como a participación dunha cidadanía educada e informada que require respostas políticas xustas e eficaces para os seus problemas.

A crise económica revelou unha crise política que afecta gravemente a lexitimidade das institucións ea credibilidade dos axentes públicos. O proceso gradual de deterioro da democracia e da traizón dos fundamentos éticos da política viñeron levando a axitación social que se manifesta no divorcio entre os cidadáns e os seus representantes, agravada pola sensación de que a corrupción queda impune en moitos casos.

Estamos ante unha crise de expectativas, a confianza e lexitimidade, enraizada na falta de ejemplaridad pública, a profesionalización da política, falta de democracia interna nos partidos políticos e os seus métodos de financiamento sospeitosos.

Nada prexudica o prestixio das institucións que a percepción de que son a herdanza de poucos e que son xestionados fóra dos problemas e intereses dos cidadáns que esixen a honestidade en relación a criterios partidarios erro. .

Ante todo isto, é gritante necesidade dun reinicio da democracia, o traballo colectivo nas institucións, medios de comunicación e educación no seu sentido máis amplo que comprometerse a propostas e políticas que promovan a renovación democrática.

Confrontado coa primacía case exclusiva de economía no discurso político, a sociedade española necesita un retorno á política, porque só a partir del pode resolver os problemas, atopar un novo consenso e reconstruír a nosa estrutura de convivencia, reforzando o modelo de Estado democrático e social ..

España esixe reformas estruturais urxentes e profundas no funcionamento do goberno. As modificacións lexislativas deben ser abordadas para garantir a democratización interna dos partidos; proceder a unha reforma da lei electoral para facelo proporción máis equilibrada entre votos e escanos e tamén asumir unha maior apropiación dos compromisos dos candidatos; á persecución da corrupción; limitando cargos nomeados e transparencia no funcionamento das institucións.

Este proceso de reinicio ilustrado esixir unha filosofía real con base na recuperación da ética cívica e debate tan degradado tanto a nivel político. A dexeneración da vida pública reflíctese na falta de exactitude, precisión e nivel intelectual de arenga constante repetición de slogans baleiros que en definitiva, non significan nada, cheo de demagoxia e cosméticos lingüísticas. Contra iso, é esencial para reclamar un discurso político que implique un novo compromiso cos cidadáns.

A gobernanza democrática esixe tamén un coñecedor e esixente, capaz de exercer a supervisión responsable sobre funcionarios e políticas que se desenvolven a cidadanía públicas. A debilidade do xornalismo está ligada directamente á debilidade da democracia. Polo tanto xornalismo debe volver aos principios de referencia democrática (responsable veraz, plural e ética e práctica de mostrador, en vez de un instrumento de contaminación política e partidaria), aplicando unha conexión códigos éticos que envolven os medios de comunicación e profesionais.

Estas virtudes cívicas son impensables sen considerar a importancia vital da educación, cuxo significado non pode ser reducida, como algúns afirman, coa desactivación das ciencias humanas e sociais, só a adquisición de competencias profesionais para atender ás necesidades de cambio mercados, pero para a formación integral de cidadáns conscientes, libres e críticos.

É por iso que o Ateneo, neste ano electoral, solicita o empeño de todos nesta tarefa común de renovación da vida democrática.

A preparación e elaboración deste manifesto foi realizado por iniciativa do Consello de Administración do Ateneo de Málaga, unha comisión de expertos intelectuais na política e ética da comunicación consiste en: - María Chantal Perez Hernandez, vicerreitor de Extensión Universitaria e Profesor Departamento de Inglés, amu francés e alemán. - Juan Antonio García Galindo, profesor de Xornalismo, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación e membro do Foreign Ateneo-UNHA. - Anxo Valencia Saiz, profesor de Ciencia Política UNHA. - Guillermo Busutil, xornalista e escritor. - Manuel Toscano Méndez, profesor de Ética e Filosofía Política da unha. - Socorro Puy Segura, profesor de Teoría Económica e Historia da amu. - Juan Gaitan, xornalista e membro da Publicacións Ateneo.