15 Jan
15 Mar

Poderán participar todos os artistas residentes no territorio español, excepto o gañador da última edición.

Estableceuse como condición indispensable ao recibir o premio ao asistir á Cerimonia de entrega que se celebrará o 4 de maio de 2019 na Cerimonia de Apertura da Exposición dos Concursos de Pintura de 2019. En caso de non poder atender, o premio será declarado DESERT.

Cada participante poderá presentar ao concurso un máximo de DÚAS obras orixinais, non adxudicadas en ningún outro concurso, da súa propia autoría, que poidan ser de técnica, tema e tendencia estética gratuíta deben entregarse, se for o caso, debidamente xuntas e asinadas.

A dimensión máxima das obras pictóricas será de 61 x 50 cm. excluíndo o seu enmarcado, a sinatura do autor debe figurar no anverso eo seu nome completo eo título do traballo na parte traseira.

Añadir a calendario