18 Apr
1 Oct

Organizado por BMB Sculpting
Todos os artistas con máis de dezaoito anos de idade, independentemente da súa nacionalidade e lugar de residencia, poderán participar neste concurso, suxeitos a rexistro establecido nestas normas. Cada participante poderá presentar unha soa obra da que sexa o autor e propietario.

O tema das obras será o retrato, sendo o estilo artístico libre.

Os traballos enviados deberán ser orixinais e non premiados en ningún outro concurso, exposición, exhibición, visualización, pase ou exposición pública de ningún tipo.

Bases
Añadir a calendario