4 May
8 May

Organiza: Fundación Ynglada-Guillot

Poderán participar neste concurso todos os artistas españois e estranxeiros.

Os debuxos serán en branco e negro, excluíndo calquera cor, feitos con lapis, tinta chinesa, pluma ou tinta ordinaria. Non se aceptarán collages. Pódese presentar unha ou dúas obras por concursante.

O tamaño mínimo do debuxo será de 40x40 cm. (visto sen marco) e o máximo de 90x90 cm. (cadro incluído).

Bases
Añadir a calendario