11 Jun
28 Jun

Organizado polo Concello de Fuente Álamo de Murcia

Poderán asistir a este concurso todos os artistas nacionais e estranxeiros que desexen facelo sen límites de idade.

Características das obras:

- Cada artista só pode competir cunha soa obra e que non foi premiada en ningún outro concurso.
- O tema e a técnica serán elixidos libremente.
- As medicións das obras terán un mínimo de 80 x 80 cm e un máximo de 200 x 200 cm, se algunha das obras está composta de diferentes partes (dípticos, trípticos, etc.), o conxunto de dimensións computarase coa finalidade de dimensións máximas. todos eles


Bases
Añadir a calendario