1 Jul
31 Jul

Organizado polo Concello de Quintanar de la Orden, Toledo

Poden participar artistas españois ou estranxeiros que viven en España.

Admitiranse un máximo de dúas obras orixinais, con liberdade de técnica, tema e estilo, montadas sobre un marco ou soporte ríxido, enmarcadas cunha cinta ou un jonquil. As obras incluiranse nun formato que non exceda os 150 cm de ancho e non será inferior a 100x100 cm.

Añadir a calendario