2010 Salvador Távora Sevilla.Teatro Sevilla Atheneum Ateneo dramaturgo e honra.

O sábado, Marzo 6, 2010 tivo lugar a primeira reunión de Ateneistas de Andalucía, en Sevilla. Os membros do consello e os diferentes ateneus, pertencente á Federación dos ateneus de Andalucía, realizou a primeira reunión de convivencia, onde Ateneo foi nomeado Honorary gran dramaturgo Salvador Távora e Ateneo de Honra, o teatro.


Salvador Távora, Ateneo de Honra. Teatro Salvador Távora, Ateneo de Honra.