Ateneos de Andalucia Asociacións Almodovar del Río Córdoba
Tarifa de inscrición co xantar xx € por persoa.

O prazo para recibir o número de inscritos e a entrada será o 20 de setembro

A reserva confirmarase íntegramente cando o pagamento da mesma se pague mediante transferencia bancaria á conta de La Caixa da Federación "Ateneos de Andalucía" (ES30 / 0133/5723/5142/0000/4055).

Sen taxas de cancelación, se se cancela antes do 3 de outubro.
(da persoa de contacto)
(da persoa de contacto)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(especifique a continuación se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria)
(30 € por número de persoas que contratan un menú)