Ateneos de Andalucia Asociacións Almodovar del Río Córdoba
Prezo de inscrición con xantar 30 € por persoa.

O prazo para recibir o número de inscritos e a entrada será o 8 de setembro.

A reserva confirmarase integramente cando o pagamento do mesmo se pague por transferencia bancaria á conta de La Caixa da Federación "Ateneos de Andalucía" (ES30 / 0133/5723/5142/0000/4055).
[Indique no concepto: Ateneo nº Menús X Ateneo].

Custos de cancelación:
- Se se cancela antes do 8 de setembro, só se realizarán taxas de transferencia bancaria.

- Se se cancela entre o 09/09 e o 11/09, o 50% de gastos + comisións de transferencia bancaria.

- se cancelou a partir do 12/09, o 100% dos gastos.
(da persoa de contacto)
(da persoa de contacto)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(indique o seguinte se ten algunha alerxia ou intolerancia / ou "Actúa só" se non atende a comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique a continuación: 2ª Carne * ou * Segundo Peixe / Se tes algunha alerxia ou intolerancia alimentaria / ou / "Actúa só" se non asiste á comida)
(Indique "0" se todos os afiliados participan no xantar)
(€ 30 x persoas nº con menú = xxx €)