ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Assegurança de cobertura d´eventuals impagaments de rendes de lloguer

14/01/2011

L'assegurança d'impagament de lloguer de rendes és una assegurança que garanteix al propietari d'una vivenda el pagament de la renda de lloguer en el cas de que l'arrendatari deixi de fer-ho. En funció de la companyia d'assegurances, es garanteix des de sis fins a dotz mesos, amb o sense franquícia, que acostuma ser d'un mes.

La cobertura de l'assegurança pot incloure des de la percepció de l'import del lloguer, l'assistència al propietari a fi efecte de que aquest recuperi la possessió de la vivenda quant abans millor, fins a la defensa jurídica mitjançant Lletrat i Procurador en els judicis de desnonament per falta de pagament de la renda i conceptes assimilats. També pot incloure la compensació de danys per actes vandàlics o robatori de l'arrendatari en la vivenda llogada.

Es un producte que s'aconsella la seva contractació atesa l'actual situació del mercat immobiliari i de la duració dels tràmits judicials tendents a desnonar a l'arrendatari morós i obtenir la possessió de la vivenda quant abans millor.