ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Inici del període per a fer la declaració de la renda 2016.- Dades i documentació necessària

03/08/2017

RENDA 2016

Els recordem que el proper 30 de juny, finalitza el termini per la presentació de les declaracions de la renda i patrimoni, és per això que un any més, el nostre despatx professional es posa a la seva disposició per donar-los l’assessorament tècnic necessari i confeccionar-los les declaracions corresponents.

La documentació bàsica que necessitarà és la següent:

Dades personals -DNI i dades personals dels membres de la unitat familiar.

-Certificats del grau d'invalidesa, si s’escau.
Rendiments de treball -Certificats de rendiments de treball, atur, pensions, baixa per maternitat, malaltia o accidents, etc. Pensions cobrades a l’estranger.
Capital i Valors -Certificats bancaris i financers d'informació fiscal.
Capital Immobiliari -Rebuts de contribució.

-Ingressos i despeses de lloguers. En cas de locals, certificats de retencions.
Empresaris i professionals -Llibres d'ingressos, despeses i inversions.

-Certificats de retencions, en cas de Professionals , Agricultors i ramaders.

-EMPRESARIS A MÒDULS : Certificat de retencions practicades a l’1%.
Guanys i pèrdues patrimonials - Certificats de compra i venda d’accions, fons d’inversió i altres productes.

-Justificant de compres i vendes d’immobles.

- Ajudes i subvencions rebudes.

- Ajudes per compra de vehicles (per exemple PLA PIVE).
Reduccions - Aportacions a Plans de Pensions i Mutualitats Professionals.

- Sentències judicials de separació matrimonial.
Deduccions - Justificació de Donacions (ONG, Partits Polítics, Llengua Catalana, etc...)

- Rebuts i contracte de lloguer de l'habitatge habitual.

- Import cobrat per la deducció anticipada per maternitat, família nombrosa o per persona discapacitada a càrrec.

- Despeses per la rehabilitació de l’habitatge habitual.

- Hipoteques per compra d'habitatge habitual (constituïdes abans de 2013)

- Interessos pagats de préstecs per estudis de Màsters i/o Doctorats.

- Adquisició d’accions o participacions en concepte d’ “Àngel Inversor”.