Electricitat Jaina Electrònica Balaguer Lleida
 Pressupostos sense compromís.
 Serveis d'atenció d'urgències 24 h, per als nostres clients.
 Professionalitat i bon tracte.
 Professionals amb llarga experiència en el sector de les instal·lacions.
 Disposició dels carnets pertinents per a la legalització de les instal·lacions.